Hipnoterapija

Hipnoterapija

Hipnoterapija Koreni mnogih problema savremenog čoveka skriveni su van domašaja svesnog dela psihe, u delu koju zovemo podsvest. Mnogi ljudi ne koriste podsvest na pravi način, neki nisu ni svesni njenog postojanja, a cesto se o podsvesti razmišlja kao o nečemu što se mora držati pod kontrolom. Hipnoza je namensko Pročitajte više…

Duboki peat

Duboki Peat

Duboki Peat razvio je Živorad Mihajlović Slavinski. To je metoda ličnog i spiritualnog razvoja. Duboki Peat integriše duboke polaritete ili suprotnosti u ljudskom biću, poboljšavajući kvalitet svakodnevnog života i ubrzanje spiritualne evolucije praktičara. On eliminiše naše probleme, a naši problemi su reakcije ili stanja izazvana unutrašnjim ili spoljašnjim događajima ili Pročitajte više…